Activiteiten

Exportslachterij Gebr Gijzels en Litams

 Litams verzorgt de volledige dierinformatie, van dracht tot en met slacht voor de schapen, geiten en runderen. Zij zorgen dat voor het slachten van ieder dier alle beschikbare gegevens bij Slachterij Gijzels bekend zijn. Hiervoor worden door hen diverse databases geraadpleegd, tevens verzorgen zij de traceerbaarheid van karkassen en vlees, waardoor elk produkt dat onze slachterij levert, traceerbaar is naar de oorsprong, tot en met de afstamming toe.

Stalinrichting

Na een vaak lange reis worden de dieren in de aanwezige stallen, voorzien van veel stro, bij het slachthuis gelost.  
Nadat de schapen levend door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit) gekeurd zijn, worden ze verplaatst naar de slachtruimte.

Slachterij

Allereerst worden de schapen verdoofd. Het merendeel van de verrichtingen wordt via de automatische slachtlijn uitgevoerd, terwijl er echter ook nog manuele handelingen worden toegepast door onze, reeds jarenlange, deskundige personeelsleden. Dit proces vindt plaats onder toezicht van een medewerker van het KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector B.V.).  Het slachten in het algemeen dient streng conform de Europese richtlijnen plaats te vinden teneinde ons EG no. 84 te kunnen handhaven.
In onze kwaliteitsstrategie integreren wij alle schakels in het productieproces van dier tot versneden vlees : kweek en afmesting, slachting, versnijding en transport.
 

Verkoop

De geslachte lammeren en runderen worden bewaard en gekoeld in de koelruimte tot een temperatuur van 6º C is bereikt overeenkomstig de EU voorschriften. Het eindproduct wordt geselecteerd per klant, waarna het in onze koelwagens wordt geladen en vervoerd naar de eindbestemmingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië.

Transport

Wij beschikken reeds jaren over een vaste transporteur voor het vervoer van deze levende have.
Het vervoer geschiedt dan ook op een zo´n diervriendelijk mogelijke wijze.
Na het lossen van deze dieren worden de vrachtwagens/trailers gereinigd in de daarvoor aanwezige wasplaats op het terrein.
Met betrekking tot het afleveren van onze marchandise beschikken wij over 2 koelwagens alsmede een bestelauto, teneinde na onderling overleg, onze verse producten z.s.m. bij de klanten af te leveren.